EFEKTIVNÍ ODMĚŇOVÁNÍ NEJEN V DOBĚ KRIZÍ

Dnešní téma je Efektivní odměňování zaměstnanců nejen v době krizí.
Co si o tom myslí Vojta Kořen z partnerské společnosti naší sekce, společnosti Trexima: „Klíčovou podmínkou kvalitního systému odměňování je jeho dostatečná funkčnost v každé době. V odměňování více než jinde platí pravidlo: „co zasejete, to sklidíte“. Proto je potřeba při jeho nastavování pracovat jako správný hospodář. Rozložit rizika, část úrody schovat na horší časy, zbavovat se plevele a škůdců, podporovat zdravý růst, redukovat neefektivní výdaje, ale až na posledním místě prodávat půdu. Jak se v oblasti odměňování chovat jako prozíravý hospodář a co dělat, když nás dohání krátkozraká rozhodnutí z minulosti? Jak vytvořit dlouhodobě fungující systém.
Ačkoli to málokoho napadne, odměňování úzce souvisí s firemní kulturou, úrovní manažerů a podnikatelskou strategií. Neautentické firemní vize zapříčiňuje to, že se systém míjí s tím, co opravdu firma potřebuje. Nekonzistence firemních hodnot a cílů způsobuje, že systém nedokáže odpovídajícím způsobem odměňovat žádoucí a postihovat nežádoucí pracovní chování a výsledky. Právě proto, že je přirozený sociální systém firmy úzce spjatý i s funkčností odměňování, je důležité primárně začít s analýzou firmy, ne analýzou mezd. Má-li to fungovat, má systém stavět na realitě firmy, ne na dojmech a zdánlivě univerzálních řešeních, která prý „platí všude“. Univerzální systémy totiž nefungují.
Když nastane krize (ale nejen v tom případě) má nevhodně nastavené odměňování celou řadu dopadů:
–           Zvyšování problému, protože odměňování se často chová jako čistě fixní náklad
–           Zvyšující se napětí, nervozita, obavy → destabilizace (fyzická i mentální), zkraty
–           Omezení schopnosti udržet si ty schopné, aktivní, produktivní, tedy potřebné
–           Omezení investic (do rozvoje, systémů, vztahů, budoucnosti…)
–           Nutnost redukce benefitů, vzdělávání, mezd, lidí …
–           Nesystémová nebo až příliš tvrdá rozhodnutí managementu
–           Negativní PR (uvnitř i vně)
Je jedno, jestli je firma v krizi odbytu nebo krizi nedostatku kvalitních zaměstnanců. Dobře nastavený systém dokáže výrazně eliminovat rizikovost obou krizí. Systém odměňování se nemá vyhýbat vhodným inspiracím z vnějšku. Má-li být ale co nejvíce funkční, musí vycházet zevnitř. I to je důvodem, proč je v naší poradenské praxi tou nejdůležitější částí práce právě pečlivá analýza organizace. Již na základě ní dokážeme zpracovat kvalitní koncepci inovace systému, díky které dokážou schopní HR manažeři (mají-li na to prostor) ve spolupráci s ostatním managementem odměňování přetvořit. Nemají-li tento prostor, například z důvodu množství jiných důležitých projektů nebo nemají-li dostatečnou podporu ze strany ostatních, dokážeme firmám vytvořit i systém odměňování tzv. na klíč, a to včetně systému efektivního výkonového odměňování. Vždy však s důrazem na to, že kvalitní systém musí obstát v každé době, nejen v době hospodářského boomu, ale také v době krizí“, uzavírá Vojta Kořen z Treximy.