NOVINKY V SEKCI PRO ODMĚŇOVÁNÍ

Jak webové aplikace mění práci personalistů? O tom co si pro nás připravila více Hana Kohoutová: „Už letos na podzim představí společnost TREXIMA nový modul webové aplikace HR DRIVE, který bude zaměřen na proces adaptace zaměstnanců. Nyní jsou personalistům pro usnadnění jejich každodenní práce k dispozici již tři moduly.

Do HR DRIVE se uživatel snadno přihlásí přes webový prohlížeč, vše funguje v cloudovém řešení, bez nutnosti instalovat software. Využívat může všechny moduly najednou, nebo vybrané moduly samostatně. Modul Popisy pracovních pozic je nástroj pro vytvoření strukturovaných popisů pracovních pozic a jejich správu. Zkušenosti z trhu napříč obory ukazují, že řada firem nemá v digitální podobě ani základní dokumenty, jako jsou popisy pracovních pozic.
„Popisy pracovních pozic jsou ve firmách uchovávány v papírové podobě v šanonech, nebo elektronicky na lokálním počítači,“ uvádí Ing. Pavel Puff, obchodní ředitel společnosti TREXIMA.

„Modul umožňuje vést a udržovat katalog popisů pracovních pozic zpracovaných podle nastavené metodiky. Aktualizace popisů je velmi snadná a díky tomu jsou popisy stále aktuální.

Modul Analytické hodnocení prací využívá metodiku, která umožňuje objektivně zhodnotit složitost a namáhavost vykonávaných činností jednotlivých pracovních pozic a na základě dosažené bodové hodnoty zařadit pracovní pozici do mzdového tarifu – tarifní třídy. Podporuje vnitřní spravedlnost mzdového systému a určuje relace mezi pozicemi dle jasně stanovených kritérií.

Modul Hodnocení pracovní seniority umožňuje hodnotit zaměstnance, a přitom nezatěžovat hodnotitele rozsáhlým souborem kritérií. Na základě individuální kvality zaměstnance ve vztahu k jeho pracovnímu zařazení usnadňuje stanovení pracovní seniority s dopadem do jeho odměňování.“, doplňuje paní Hana.