NOVINKY V SEKCI PRO ODMĚŇOVÁNÍ – VÝSLEDKY PRŮZKUMU VALORIZACE MEZD

V minulém týdnu jste byli požádáni Danem Svobodou, vedoucím sekce, o zapojení do malého průzkumu. Cílem bylo zjistit míru valorizace mezd a nemocnosti ve firmách. Nyní Vám předkládáme výsledky šetření. Z důvodu požadované „anonymizace“ společností byla data zpracována do souhrnných přehledů, věříme, že Vám budou k užitku.

Z celkového počtu 30 respondentů vzešly následující výsledky:
Valorizace mezd:
0 – 2 %:         3 společnosti
2,1 – 4 %:      2 společnosti
4,1 – 6 %:      8 společností
6,1 – 8 %:      11 společností
8,1 % – 10 %: 2 společnosti
10,1 – 12 %:  3 společnosti
nad 12 %:     1 společnost

Nemocnost:
0 – 2 %:         3 společnosti
2,1 – 4 %:      5 společností
4,1 – 6 %:      4 společnosti
6,1 – 8 %:      6 společností
8,1 – 10 %:    7 společností
10,1 – 12 %:  4 společnosti
nad 12 %:     1 společnost

Další doplňující informace:
– Minimální nebo žádná valorizace (ne)proběhla především ve službách či státní správě
– 3 společnosti plánují další valorizaci – závisí na výsledcích kolektivního vyjednávání
– % nemocnosti je uvedeno včetně „covidové“ absence.