NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

Od 1.1.2023 vstoupila v platnost novelizace Vyhlášky 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, upozorňuje Denny Šturm, vedoucí naší sekce. Jak je poslední dobou zvykem, tak vyšla v posledních dnech roku 2022 a s platností ihned. Takže jak to tedy je?

Dohled lékaře na pracovišti – pro pracoviště a činnosti zařazené do kategorie 1 a 2 se dohled nemusí provádět. Pro pracoviště s kategorií 2R, 3, 4, nebo pokud je na pracovišti profesní riziko, je dohled prováděn 1x za 3 roky.

Vstupní prohlídka zůstává zachována a pro kategorii 1 lze provést u praktického lékaře. Pro kategorii 2 – 4 se musí provádět u poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Periodické prohlídky jsou pro kategorii 1 a 2 zrušeny. Pokud ale existuje další profesní riziko ze zákona – v případě firem hlavně „obsluha vysokozdvižných vozíků, práce v noci (směny), obsluha nízkotlakých kotelen, práce na vyhrazených elektrických zařízeních…“ (profesních rizik je 11). Pak platí povinnost periodických prohlídek v periodách pro kategorii 1 – 6/4 a pro kategorii 2 – 4/2, kategorie 3 – po 2 letech, kategorie 4 – po roce. Výstupní prohlídky se provádějí pro práce v riziku (2R, 3, 4), pokud byla uznána nemoc z povolání, pokud byla 2x neschopenka v souvislosti s pracovním úrazem.

Mimořádná prohlídka se může uskutečnit kdykoliv jak na požadavek zaměstnance, tak na požadavek zaměstnavatele. Rovněž se  musí udělat při přerušení práce z důvodu nemoci po dobu víc jako 8 týdnů. Pro kategorii 1 není nutná, pouze pokud má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotním stavu.
Také jsou podrobnější požadavky na formulář žádostí a posudků na lékařskou prohlídku.