NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

Jak je to s prašností na pracovišti? Více o tomto tématu s Dennym Šturmem, vedoucím naší sekce pro BOZP. Podíváme se na definici, rizika, škodlivost a prevenci proti prachu. Prašnost patří mezi významná a často podceňovaná rizika v oblasti bezpečnosti práce. Důvodem je fakt, že prach představuje riziko spíš z dlouhodobého hlediska. Neplatí to však pro všechny druhy prachu.

Co je prach a jaké jsou jeho druhy: Prach je pevná látka, u které došlo k rozpadu na jemné částice. Skládá se z částic v atmosféře, které pochází z různých zdrojů, jako je např. půda, sopečná eroze nebo znečištění. Větší množství prachu, který pochází mimo jiné také z průmyslové činnosti člověka, vytváří prašné prostředí, jež má negativní dopady na životní prostředí, potažmo život člověka.

Prašné prostředí může vznikat při mnoha okolnostech, nejčastěji při pracovní činnosti, např. při:

  • manipulaci se sypkými materiály (mouka, piliny aj.),
  • řezání stavebních materiálů (dlažební kostky, cihly aj.),
  • drcení, bourání a třídění materiálů (kámen, azbest aj.),
  • zpracování materiálů (broušení, řezání apod.).

    V současné době se ukazuje, že tato oblast je velmi podceňována v rámci nárůstu nemocí z povolání z důvodu zátěže prachem.

    Příklad z praxe: V jedné stavební firmě měli kategorizaci zedníků a pomocných zedníků zařazenou historicky v kategorii 2 (fyzická zátěž, hluk, pracovní poloha, vibrace a prach). Vznikl požadavek na aktualizaci kategorizace a požadavek na provedení měření. Prach při běžných činnostech jako je otloukání omítky, řezání dlažby, a jiných materiálů vyšel do kategorie 4 a pracovní poloha do kategorie 3. To přináší úplně jiné požadavky na lékařské prohlídky a na péči o zdraví zaměstnanců.