NOVINKY V SEKCI PRO KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Vedoucí sekce Petra Kubistová pro nás shrnuje jednání Tripartity ze dne 16. 1. 2023:

Hlavními body jednání tripartity byly Exportní strategie ČR, dopady současné energetické situace a ekologické legislativy EU na zemědělství, partnerský model řízení systému celoživotního učení, perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel do roku 2030, dále příprava kurzarbeitu a novela zákoníku práce.

K otázce celoživotního vzdělávání se vyjádřil Marian Jurečka, jde o velmi důležité téma z hlediska dalšího vývoje na pracovním trhu, spadající do gesce dvou hlavních garantů tohoto programu MPSV a MŠMT. Cílem je aby si zaměstnanci v organizacích zaměstnavatelů zvyšovali svoji kvalifikaci a byli lépe připraveni na náročnější a složitější úkoly (Průmysl 4.0, digitalizace atd.). Ministr dále podotkl, že to znamená také pracovat i s lidmi, kteří jsou na pracovním trhu aktivní a snaží se neustále se neustále vzdělávat, aby si nejen udrželi svoji práci, ale aby zvýšením kvalifikace dokázali zvýšit i svoji mzdu.

V případě celoživotního vzdělávání, na materiálu pracovaly společně Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR. Na tomto materiálu expertní týmy zaměstnavatelských svazů pracovaly dva roky, přičemž se ukazuje, že je nutné ho dopracovat o stanoviska a návrhy jednotlivých ministerstev, které k tou mají do říci. Na jeho dopracování je žádoucí spolupráce zástupců zaměstnanců tj. odborů. Premisou je , že dnes již nikdo nevystačí s tím, co se naučil ve škole či v učení. Svět jde kupředu, a proto je zapotřebí se neustále vzdělávat.

Tripartita se rovněž zabývala otázkou podpory řemesel resp. řemeslného vzdělávání. Jde o téma, které velmi dlouho trápí české firmy, a to z důvodu nedostatku odborně vyškolených a vzdělaných lidí v jednotlivých řemeslech. Jde především o učební obory ve stavebnictví, strojírenství i jinde. Proto také od sociálních partnerů vzešel materiál, který shrnuje konkrétní body ke zlepšení této situace v naší společnosti.

Prezident KZPS ČR Jan Wiesner, doplnil, že zaměstnavatelé již 20 let apelují na všechny vlády, které zde byly, aby daly dohromady systém učňovského školství. Chybějící řemeslníci jsou stále větším problém. Podle Jana Wiesnera je učňovské školství u nás v hrozném stavu. Ocenil, že se na tvorbě materiálu pro tripartitu podílel Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Po tripartitě bude předložený materiál, ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy, dopracován a rozšířen i o další obory. Předseda ČMKOS Středula připomněl, že zastavením duálního vzdělávání v roce 1991 vznikl v naší společnosti v této oblasti obrovský dluh.

V tématu novelizace zákoníku práce, již prakticky končí mezirezortní připomínkové řízení a zbývá dořešit ještě dvě malé věci, což by dle ministra Jurečky mohlo být uzavřeno do dvou týdnů. Poté by novelizace zákoníku práce mohla jít k projednání do vlády.

Dalším tématem byl návrh kurzarbeitu, tj. řešení otázky, kdy se zaměstnancům, v důsledku ekonomických problémů ve společnosti, zkrátí pracovní doba a část mzdy jim zaplatí stát. Dle ministra Jurečky je návrh již hotov a v brzké době Česká republiky spustí jeho notifikaci v orgánech EU v Bruselu. Jde o to, aby to byla určitá pojistka pro to, kdyby se stalo něco nepředpokládaného na trhu s energiemi. To je, aby firmy, v případě výpadku dodávek energií, měly jistotu, že jim stát pomůže udržet zaměstnance a mohly překonat tuto mimořádnou situaci. Dle Jurečky, ale zatím nic nenaznačuje, že by do konce této topné sezóny mělo dojít k nějaké mimořádné situaci, aby vláda musela kurzarbeit aktivovat. Dle Středuly odbory trvají na tom, že by se měl týkat i druhého regulačního stupně, to je snížení výkonu elektrizační soustavy. Zároveň odbory požádaly, aby vznikl ještě nový návrh, který by reflektoval rozdíl mezi přístupem v Německu či v Rakousku a v České republice. U nás totiž chybí model všeobecného kurzarbeitu. Takže české firmy jsou tímto vystaveny velmi nebezpečné nekonkurenceschopnosti v této oblasti. Předseda ČMKOS svůj návrh zdůvodnil velkou pravděpodobností recese, která, podle zveřejněných predikcí, Českou republiku letos čeká. Přitom dodal, že je by mohlo dojít k vážným problémům u řady českých firem, a je lepší těmto problémům předcházet, než je potom řešit. Zároveň upozornil, že Svaz průmyslu a dopravy ČR současně navrhl, zda by nebylo dobré si přímo v Německu zjistit, jak je to tam zařízeno, pokud jde kurzarbeit v Německu s tím, že by se tyto německé zkušenosti mohly využít i u nás.

Pokud jde o exportní strategii, odbory se domnívají, že jde nyní pro ČR o mimořádnou příležitost. Vždyť konkrétním příkladem je zde rekonstrukce Ukrajiny, tedy po skončení války. Podle Josefa Středuly, je dobře, že vláda schválila před týdnem Tomáše Kopečného, bývalého náměstka ministryně obrany, jako vládního zmocněnce pro Ukrajinu. Předseda ČMKOS k tomu dále dodal, že exportní strategii je zapotřebí připravit velmi dobře včetně hospodářské strategie ČR, která zde chybí. Proto odbory požadují, aby exportní strategie byla zakomponována do přístupu celé vlády k této otázce. Podle Josefa Středuly ale hlavní otázkou, kterou na jednání tripartity nastolily odbory, je, jak má Česká republika svoji exportní strategii zajištěnu finančně. Dále připomněl, že v rámci další podpory exportu by se mělo využít i různých patentů a ochrany patentů českých autorů. Do tvorby strategie je nutné zapojit i další rezorty a ministerstva, proto vyzval k jednání s MPO.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, oznámil, že příští jednání tripartity se bude konat 6. března 2023 s tím, že odbory požádaly, aby se na této tripartitě projednávala otázka emisních povolenek, které se týkají i řadových občanů, tedy zpracována analýzy dopadů emisních povolenek na život našich občanů, což bylo ze strany vlády přislíbeno.

 

 

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971 (svaz není plátce DPH)
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Antispamová ochrana - klikněte prosím na ikonu: Strom.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR