SOUTĚŽ PERSONALISTA ROKU „BĚŽÍ“ PODLE PLÁNU

Vážení soutěžící, vážení hodnotitelé, ještě jednou Vám všem děkuji za čas, který jste věnovali soutěži PERSONALISTA ROKU. V pondělí 7. prosince 2020 se v 11:30 h sešla hodnotící komise, aby sečetla hlasy jednotlivých hodnotitelů a poradila se nad zvláštní cenou poroty.

Do prvního kola soutěže PERSONALISTA ROKU v Moravskoslezském kraji bylo přihlášeno 98 organizací z kraje. Aktuálně probíhá druhé kolo soutěže, po kterém bude následovat třetí. Soutěž pořádá Klub personalistů Moravy a Slezska ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje a vzdělávacími institucemi Petr Otáhal, a. s. a New Dimension, s. r. o. „Byla jsem mile překvapena zájmem i v této nepříjemné době,“ říká: Mgr. Daniela Nyklová, tajemnice klubových sekcí a ředitelka soutěže.