VÝSLEDKY SOUTĚŽE PERSONALISTA ROKU 2020

Vážení soutěžící, vážení hodnotitelé, ještě jednou Vám všem děkuji za čas, který jste věnovali soutěži PERSONALISTA ROKU. V pondělí 7. prosince 2020 se v 11:30 h sešla hodnotící komise, aby sečetla hlasy jednotlivých hodnotitelů a poradila se nad zvláštní cenou poroty.

Výsledky soutěže:
Kategorie velký podnik – Ing. Dagmar Revendová (Alliance Laundry CE)
Kategorie střední podnik – Bc. Veronika Pravdová, MBA, (VYNCKE, s. r. o.)
Kategorie malý podnik – Mgr. Monika Jošková (MSV STUDÉNKA, s. r. o.)
Zvláštní cena poroty – Ing. Petra Klementová (FERRIT, s. r. o.)

Všem vítězům a finalistům srdečně gratuluji!

Průběh hodnocení soutěže:
Soutěž měla tři úrovně. V první úrovni se hodnotila relevantnost a oprávněnost soutěžícího, ve druhé se hodnotí „tvrdá“ kritéria soutěžícího a ve třetí se hodnotí konkrétní personální projekt. Pro druhou úroveň připravovali kritéria Ing. Daniel Svoboda, MBA, Mgr. Daniela Nyklová a Mgr. Petr Otáhal, LL.M., MBA. Pro nejvyšší úroveň byla potřeba odborná hodnotící komise, která hodnotila ve složení: Ing. Radúz Mácha za Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Mgr. Radka Šušková za New Dimension, s. r. o., Mgr. Daniela Nyklová za Petr Otáhal, a. s., Ing. Daniel Svoboda, MBA, Bc. Kateřina Krausová, Ing. Michal Gargoš a Mgr. Petr Otáhal, LL.M., MBA, nominováni za Klub personalistů Moravy a Slezska. Každý hodnotitel měl k dispozici maximálně 30 bodů pro každého personalistu, které v deseti kategoriích přiděloval. Body jednotlivých hodnotitelů byly dnes sečteny.