PERSONALISTA ROKU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

V roce 2021 proběhla mezi organizacemi a školami v našem kraji krásné soutěž School friendly, o které přineslo minulé číslo našeho časopisu obsáhlou reportáž. Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a jeden z pořadatelů soutěže k tomu řekl: „Mám velkou radost, že tato soutěž dobře prezentuje a podporuje hlubší spolupráci mezi firmami a školami“.

V letošním roce se na scénu vrací další ročník soutěže: „Personalista roku Moravskoslezského kraje“, který opět pod záštitou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá Klub personalistů Moravy a Slezska. Mezi tradiční partnery soutěže patří společnosti New Dimension, s. r. o., a vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s., kteří také zajišťují ceny pro vítěze.

Soutěž probíhá ve třech kategoriích podle velikosti organizace a sluší se připomenout vítěze předcházejícího ročníku. Celkem se předcházejícího ročníku soutěže zúčastnilo 98 personalistů a personalistek se svými organizacemi z Moravskoslezského kraje. V kategorii velký podnik zvítězila Dagmar Revendová (Alliance Laundry CE, a. s.). V kategorii střední podnik zvítězila Veronika Pravdová (VYNCKE, s. r. o.) a v kategorii malý podnik zvítězila Monika Jošková (MSV STUDÉNKA, s. r. o.). Zvláštní cena poroty byla udělena Petře Klementové (FERRIT, s. r. o.).

„Cílem letošní soutěže je porovnávat jednotlivé projekty prosazované personalisty a personalistkami z našeho kraje a hodnotit jejich konkrétní přidanou hodnotu pro organizaci, její zaměstnance a mikroregion, ve kterém organizace působí,“ říká Daniela Nyklová, ředitelka soutěže a tajemnice sekcí klubu personalistů. Soutěž bude mít tři úrovně. V první úrovni se hodnotí relevantnost a oprávněnost soutěžícího, ve druhé se hodnotí „tvrdá“ kritéria soutěžícího a ve třetí se hodnotí konkrétní personální projekt. Pro druhou úroveň připravovali kritéria Daniel Svoboda, Daniela Nyklová a Petr Otáhal. Pro nejvyšší úroveň bude potřeba odborná hodnotící komise. Každý hodnotitel bude mít k dispozici maximálně 30 bodů pro každého personalistu, které v deseti kategoriích bude přidělovat.

Výsledky soutěže „Personalista roku Moravskoslezského kraje“ budou vyhlášeny v pondělí 5. prosince 2022 na tradičním galavečeru: „Region pro sebe“.

Vítězové soutěže „Personalista roku Moravskoslezského kraje“ budou automaticky zařazeni mezi finalisty soutěže „Personalista roku České republiky“ v roce 2023, kde se budou ucházet o metu nejvyšší. Tato soutěž pomáhá dobře reprezentovat náročnou práci personalistů a personalistek z našeho kraje a ostatním ukazuje cesty a projekty, kterými je možné se vydat a být úspěšný.