KLUB PERSONALISTŮ KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Klub personalistů Královehradeckého kraje je součástí Klubu personalistů Čech a sídlí v Praze. Jeho předsedou je Mgr. Petr Otáhal, LL.M., MBA. Klub personalistů sdružuje všechny klíčové HR manažery regionu. Pořádá svá osobní setkání v Pardubicích a v Praze. Všechny podrobnosti k činnosti klubu najdete na těchto stránkách.