KLUB PERSONALISTŮ KRAJE VYSOČINA

Klub personalistů Kraje Vysočina sídlí v Jihlavě a jeho předsedou je Ing. Pavel Nový, manažer společnosti PC HELP, a. s., místopředsedkyní klubu je Mgr. Ivana Rösslerová, personální manažerka B:Tech, a. s. Klub personalistů sdružuje všechny klíčové HR manažery regionu. Pořádá svá osobní setkání v Jihlavě. Všechny podrobnosti najdete zde: www.kpkv.cz.