KLUB PERSONALISTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Klub personalistů Jihočeského kraje je součástí našeho Svazu personalistů České republiky. Předsedkyní je Ing. Naděžda Boušková z Českých Budějovic. Klub personalistů sdružuje všechny klíčové HR manažery regionu. Pořádá svá osobní setkání v Praze. Všechny podrobnosti k činnosti klubu najdete na těchto stránkách.